Information om medlemskap i SWB och Regionala avelsföreningar

Att vara medlem i SWB visar att du stödjer avel av SWB hästar. Därmed stödjer du en avel av högklassiga sporthästar för både dressyr, hoppning och fälttävlan. SWB är ett av få avelsförbund som ligger bland de 10 bästa i världen när det gäller att producera hästar för alla de tre olympiska disciplinerna. Dessutom stöder du avel av SWB hästar som produceras av svenska uppfödare, på svenska öppna marker, med jämfört med stora delar av övriga världen högklassigt stråfoder samt lämpligt anpassade kraftfodergivor, samt en avel som följer kraven i svensk djurskyddslagstiftning. Här stöder du närproduktion av SWB hästar i dess rätta bemärkelse.

Dessutom får du del av en mängd medlemsförmåner som du kan läsa om under fliken förmåner.

Medlemskapet innebär att man är medlem både i SWB och i en till SWB ansluten regional avelsförening. Det finns tre kategorier av medlemskap Plusmedlem, Aktiv Medlem och Medlem. Dessa har olika medlemsavgifter och olika innehåll.

OBS! För att kunna visa häst som man äger vid unghästbedömningar, bruksprov, rådgivande bedömningar, riksfinaler, auktioner och övriga arrangemang anordnade av SWB, Swede Horse eller till SWB anslutna regionala avelsföreningar måste man vara antingen Aktiv Medlem eller Plusmedlem. Är man enbart Medlem är man inte berättigad till visning av häst enligt ovanstående.

MEDLEMSAVGIFTER:

Plusmedlem – avgiften till SWB är 1000 kr. Medlemsavgift till den regionala avelsförening du väljer att vara med i tillkommer.

Av de 1000 kr du betalar till SWB kommer 200 kr att överföras till den regionala avelsförening du valt att tillhöra. Detta för att SWB ytterligare vill stödja den viktiga regionala verksamheten som är av stor betydelse för t.ex. genomförandet av unghästbedömningar och olika utbildningar ute i landet.

Aktiv Medlem – Avgiften till SWB är 200 kr. Medlemsavgift till den regionala avelsförening du väljer att vara med i tillkommer.

Medlem – Avgiften till SWB är 200 kr. Ingen avgift till regional avelsförening tillkommer.

De olika regionala avelsföreningarna har något olika medlemsavgifter. Den ligger idag på mellan 100 kr – 350 kr per år beroende på förening.

För kategorierna Plusmedlem och Aktiv Medlem gäller att ungdomar under 25 år betalar halva den ordinarie medlemsavgiften till SWB. Som ungdomsmedlem är du automatiskt medlem i Ung SWB/Unga Uppfödare.