SWB tillsammans med de 26 anslutna regionala avelsföreningarna arbetar aktivt för en stark varmblodsavel i Sverige som har en internationell konkurrenskraft. Att hela tiden öka medlemsnyttan är en huvudmålsättning. På så sätt kan antalet medlemmar bli fler och då kan verksamheten ge tillbaka ännu fler medlemsnyttor. En god cirkel.

Här följer några exempel på aktiviteter som SWB och de regionala avelsföreningarna gör ansvarar för avelsvärdering av hingstar och ston, t.ex. bruksprov, fölbedömningar, treårstest och kvalitetsbedömning.

  •  marknadsför den svenskfödda varmblodiga hästen nationellt och internationellt.
  •  arbetar för att skapa fler marknadsplatser för svenska uppfödare.
  •  arrangerar domar- och funktionärsutbildningar
  •  arrrangerar utbildning och fortbildning för medlemmar.
  •  följer upp och utvecklar bedömningssystemen för de unga hästarna i samverkan med andra intressenter inom hästnäringen.
  •  bedriver en aktiv ungdomsverksamhet i syfte att rekrytera och utbilda framtidens svenska uppfödare.
  •  arrangerar Svensk Avel och Sportchampionat genom det delägda bolagert E Swede Horse AB.
  •  samverkar och tar initiativ till forskning i syfte att främja en långsiktig utveckling av avelsarbetet.
  •  samverkar nationellt och internationellt för att skapa goda förutsättningar för svenska uppfödare.