Uppfödningskalkyl – Horses made in Sweden

Hästens nationella stiftelse ha gjort en produktkalkyl som ska bidra till att ge en enkel översikt av kostnaderna för hästuppfödning, skapa ett underlag för prissättning och på så sätt analysera och påverka lönsamheten i verksamheten.
Kalkylen används genom att följa instruktionerna och fylla i de gula fälten med värden relevanta för din verksamhet.

Till kalkylen>>