Verksamhetsåret 2019

Årets styrelse har bestått av:
Birger Ramnebrink, ordförande
Johanna Eriksson, vice ordförande
Yvonne Riesle, sekreterare
Elisabeth Holmgren, kassör
Louise Petersson, ledamot
Matilda Adolfsson, ledamot
Kerstin Stensland, ledamot
Katrin Andersson, ledamot
Krister Andersson, suppleant
Kerstin Danielsson, suppleant
Bo Götesson, suppleant
Pia Andersson och Eva Petersson, revisorer
Rebecka Petersson, Emmy af Gejerstam ung SWB
Johanna Eriksson och Yvonne Riesle, pressansvariga
Valberedningen Helena Karlsson och Carolina Ramberg

Styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden
Två styrelsemedlemmar har deltagit i SWB:s ordförande/bedömningsledarträff i Stockholm.
Samarbetet med Studiefrämjandet har pågått under hela 2019 och vi har förlagt många av våra styrelsemöten dit.
Styrelsen har haft kontinuerlig kontakter med Kronoberg för samarbete och fördelning av kostnader så långt som möjligt.
Tavelutställningen har vandrat vidare under 2019 och närmast ut att ta del av dessa fantastiska bilder är Färjestadens bibliotek.
Hemsida och andra sociala medier fortsätter att uppdateras av Johanna Eriksson allt enligt SWB:s profil.

Klubben har arrangerat:
Årsmötesförhandlingar med tavelutställningen och föredrag av PO Larsson.
Startat samarbete med Studiefrämjandet.
Löshoppningskurs med Matilda Adolfsson och Pia Skanhed
Unghästtest på Nybro ridklubb Fölmönstring i samarbete med Kronoberg på Ingelstorpsskolan
Deltagit på Ölands skördefest med tavelutställningen och presenterat föreningen i Beteby hos Eva Gustafsson på Hååks gård.
Deltagande i Kalmar Horseshow visat sto med föl och presentation av föreningen och SWB
Arrangerat studieresa till Blue Horse stuteri och Stuteri Ask i Danmark. Tomas buss hjälpte oss att sy ihop en trevlig 2-dagars resa med en övernattning.

Verksamhetsåret 2018

Verksamhetsåret 2018 har bestått av: Birger Ramnebrink, ordförande Jeanette Borgkvist, vice ordförande Yvonne Riesle, sekreterare Elisabeth Holmgren, kassör Jennie Andersson, ledamot Matilda Adolfsson, ledamot Kerstin Stensland, ledamot Katrin Andersson, ledamot Krister Andersson, suppleant Kerstin Danielsson, suppleant Bo Götesson, suppleant Pia Andersson och Eva Petersson, revisorer Rebecka Petersson, ung SWB Yvonne Riesle och Jennie Andersson, pressansvariga Valberedningen Helena Karlsson och Malin Viderberg Styrelsen har haft 7 protokollförda sammanträden Tre styrelsemedlemmar har deltagit i SWB:s bedömningsledarträff i Linköping. Två styrelsemedlemmar har träffat Studiefrämjandet för eventuellt samarbete med början 2019. Styrelsen har haft kontinuerlig kontakter med Kronoberg för samarbete och fördelning av kostnader så långt som möjligt. Två styrelsemedlemmar har under året arbetat med framtagandet av utställningen och projektet: Hästens betydelse genom tiden i Kalmar län. Vi har även haft träffar med Kalmar kommun som stöttat arbetet med utställningen. De har även träffat Tomas Nilsen för framtagande av material ur hans samlingar samt täta träffar med fotografen PO Larsson för bilder och arrangemang av tavlorna. Klubben har arrangerat Årsmötesförhandlingar med företag av veterinär L-G Oskarsson: digital mobil röntgen. Löshoppningskurs med Matilda Adolfsson och Pia Skanhed Unghästtest på Nybro ridklubb Fölmönstring i samarbete med Kronoberg på Ingelstorpsskolan Ftamtagande av fotoutställning: Hästens betydelse genom tiden i Kalmar län Deltagande i Kalmar Horseshow visat sto med föl och presentation av föreningen och SWB Presentation av tavelutställningen gjordes under Kalmar Horseshow framtagen av Södra Kalmar läns varmblodsklubb och Po Larsson med föredrag av Hans Barkevall och Thomas Nilsen.