På grund av rådande omständigheter kommer vi att bjuda in till ett digitalt årsmöte den 11 april 2021. Vi kommer att skicka ut årets folder/redovsning samt dagordning och den formella inbjudan via snigelposten.
Instruktioner kommer via mejl hur ni ska göra för att vara med digitalt på mötet.
Tills sommar hoppas vi kunna träffas fysiskt för prisutdelning och en lite samkväm runt grillstaden.

Anmälan skickas till Johanna Eriksson
// Styrelsen