Vi samlades i vita villan på Skälby Gård 7 februari 2020 för att hålla årsmöte. Där vi passade på att prisa de fina avkommorna under 2019.

Ordförande har ordet!
Tack för det gångna året och för goda insatser från er medlemmar och entusiaster. Ännu ett år har gått med lovande framgångar för våra avelsprodukter.
Dags att blicka fram emot ett nytt decennium med tydliga framgångskoncept så som SWB, Horses made in Sweden och elitföl- och gångartsauktioner. SWB-hästar har presenterat sig över hela värden som kvalitetshästar – så sträck på er.
Mycket glädjande är att medlemsantalet har ökat i föreningen och att vi har haft välbesökta evenemang som Unghästtest och Fölmönstring under 2019.
Jag vill passar på att tacka för ett trevligt 2019 och ser fram emot ett framgångsrikt 2020.

Med vänliga hälsningar
Birger Ramnebrink
Ordförande