Witargo E e: Dyllan N Uppf/äg Emmy Fransson

Verksamhetsåret 2018 har bestått av:

Birger Ramnebrink, ordförande
Jeanette Borgkvist, vice ordförande
Yvonne Riesle, sekreterare
Elisabeth Holmgren, kassör
Jennie Andersson, ledamot
Matilda Adolfsson, ledamot
Kerstin Stensland, ledamot
Katrin Andersson, ledamot
Krister Andersson, suppleant
Kerstin Danielsson, suppleant
Bo Götesson, suppleant
Pia Andersson och Eva Petersson, revisorer
Rebecka Petersson, ung SWB
Yvonne Riesle och Jennie Andersson, pressansvariga

Valberedningen Helena Karlsson och Malin Viderberg

Styrelsen har haft 7 protokollförda sammanträden
Tre styrelsemedlemmar har deltagit i SWB:s bedömningsledarträff i Linköping.
Två styrelsemedlemmar har träffat Studiefrämjandet för eventuellt samarbete med början 2019.
Styrelsen har haft kontinuerlig kontakter med Kronoberg för samarbete och fördelning av kostnader så långt som möjligt.
Två styrelsemedlemmar har under året arbetat med framtagandet av utställningen och projektet: Hästens betydelse genom tiden i Kalmar län.
Vi har även haft träffar med Kalmar kommun som stöttat arbetet med utställningen. De har även träffat Tomas Nilsen för framtagande av material ur hans samlingar samt täta träffar med fotografen PO Larsson för bilder och arrangemang av tavlorna.

Klubben har arrangerat
Årsmötesförhandlingar med företag av veterinär L-G Oskarsson: digital mobil röntgen.

Löshoppningskurs med Matilda Adolfsson och Pia Skanhed

Unghästtest på Nybro ridklubb

Fölmönstring i samarbete med Kronoberg på Ingelstorpsskolan

Ftamtagande av fotoutställning: Hästens betydelse genom tiden i Kalmar län

Deltagande i Kalmar Horseshow visat sto med föl och presentation av föreningen och SWB

Presentation av tavelutställningen gjordes under Kalmar Horseshow framtagen av Södra Kalmar läns varmblodsklubb och Po Larsson med föredrag av Hans Barkevall och Thomas Nilsen.